header-podklad
FOIT KAMENICTVÍ spol. s r.o. Navštivte náš e-shop košík
Přírodní kámen Žula Mramor Onyx Pískovce Břidlice Technický kámen
Návrhy, zaměření, výroba, montáž,
opravy a repase.
Dlažby, obklady, schody, parapety, sokly, římsy, kašny, stolky, pracovní desky kuchyní, umyvadlové desky, krby, koupelny.
< >
www.foit.cz

Podnikové normy

PODNIKOVÉ NORMY

Při zaměřování, výrobě a montáži jsou používány nejmodernější dostupné technologie. I v takových případech je však třeba počítat s tolerancemi, které nelze úplně z procesů vyloučit. Proto se výroba a montáž řídí podnikovými normami, které vychází z platných norem ČSN 733251 NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE, ČSN 721820 OBKLADOVÉ A DLAŽEBNÍ DESKY Z PŘÍRODNÍHO STAVEBNÍHO KAMENE, ČSN 721810 PRVKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE PRO STAVEBNÍ ÚČELY, ČSN 721800 PŘÍRODNÍ STAVEBNÍ KÁMEN PRO KAMENICKÉ VÝROBKY, TECHNICKÉ POŽADAVKY. Tyto normy přesně specifikují, jak má kamenické dílo vypadat, jaké má mít vlastnosti a co je možné z kamene realizovat a co je naopak nepřípustné. Není-li stanoveno písemnou dohodou se zákazníkem jinak, slouží tyto normy jako měřítko kvality kamenického díla.

 

Stručný výtah z těchto norem :

 • nejmenší šířka styčných a ložných spár v interiéru je u hladkých desek 2 mm, u hrubých desek 5 mm, v exterieru u hladkých desek 3 mm, u hrubých desek 5 mm, u masivních prvků 7 až 10 mm
 • u venkovních dlažeb je nutné dodržet maximální vzdálenost dilatačních spár 3 m
 • nejmenší tloušťka kamenných desek použitých na venkovní obklady upevňované na kotvy je 30 mm
 • obkladové desky nesmí být zatěžovány jinými konstrukcemi nebo zařízeními, tyto musí být osazeny tak, aby tíha spočívala na závěsech vetknutých samostatně do nosné konstrukce stavby
 • venkovní dlažby musí být provedeny vždy ve spádu, alespoň 1 %, na podkladní konstrukci provedenou ve spádu
 • kamenné dlažby nelze považovat za vodotěsné konstrukce
 • venkovní schody, parapety a římsy musí být provedeny ve spádu alespoň 1 %
 • kamenické práce,realizované mokrým procesem se nesmějí provádět na ojíněné, nebo promrzlé podkladní stavební konstrukce, nebo klesne-li průměrná denní teplota pod 5 °C. Průměrná denní teplota je teplota vzduchu vnějšího prostředí, stanovená podle vzorce   tm = ( t7 + t13 + 2 x t21 )/4  . Kde t7, t13, t21 jsou teploty naměřené v 7, 13, 21 hodin.
  • tolerance tloušťky desek – od 8 do 15 mm je plus mínus 1 milimetr
  • od 15 do 50 mm je u karbonátových hornin plus mínus 2 mm, u ostatních hornin plus mínus 3 mm
  • od 50 mm do 80 mm je plus mínus  5 mm

 • tolerance délky a šířky prvků  – do 600 mm je plus mínus 1 mm

                                                         - od 600 mm a více je plus mínus 2 mm

 • tolerance kolmosti lícních hran na 1000 mm délky je plus mínus 1 mm
 • tolerance rovinnosti líce prvku na 1000 mm délky se řídí stupněm povrchové úpravy, obecně lze říci, že čím hrubší povrch, tím větší odchylka nastane
 • tolerance rovinnosti obkladů stěn 3 mm na 3 m
 • tolerance rovinnosti dlažeb 3 mm na 3 m
 • líce jednotlivých prvků nesmí vůči sobě přečnívat o více než 1 mm
 • tolerance přímosti předních hran stupňů ( tzv. hřebínek ) 3 mm v jednom rameni
 • lícní hrany a rohy každé desky musí být rovné a ostré a nesmějí být zuráženy ani jinak poškozeny, výjimku tvoří pórovité kameny, jako například travertiny, kde se v krajích a rozích vyskytují přirozené kaverny

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Dne 18.12. 2018 -    založen instagramový profil.  Doufáme, že se Vám profil bude líbit. Děkujeme za Vaši přízeň.

https://www.instagram.com/foitkamenictvi12/