Drobečková navigace

Úvod > Kalkulace

Kalkulace ceny

Kalkulace ceny zakázky se provádí individuálně na základě výběru materiálu, jeho tloušťky, povrchové úpravy, tvarových řešení hran, nároží a detailů, s ohledem na navržený spárořez díla a podle rozsahu zakázky dané projektem, architektonickým návrhem nebo prohlídkou stavby naším technikem. Důležitou roli hraje též technologie, kterou bude třeba při montáži jednotlivých prvků použít. Pro kalkulaci je důležitá zeměpisná poloha stavby a dopravní náročnost.
U jednoduchých zakázek ( kuchyňské desky, římsy krbů, parapety a podobně ) lze kalkulaci provést na základě podkladů zaslaných elektronicky, u zakázek většího rozsahu je třeba podmínky realizace dojednat při osobní návštěvě. Zpracování kalkulací u zakázek menšího rozsahu je provedeno do dvou pracovních dní, u větších zakázek do šesti pracovních dní. Platnost cen je šedesát dní, poté je třeba provést revizi, nedošlo-li ke změnám dodacích podmínek u subdodávek a cenu popřípadě upravit.