Drobečková navigace

Úvod > O nás > Podnikové normy

Podnikové normy

Při zaměřování, výrobě a montáži jsou používány nejmodernější dostupné technologie. I v takových případech je však třeba počítat s tolerancemi, které nelze úplně z procesů vyloučit. Proto se výroba a montáž řídí podnikovými normami, které vychází z platných norem ČSN EN 1469 a starších norem ČSN 733251 NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE, ČSN 721820 OBKLADOVÉ A DLAŽEBNÍ DESKY Z PŘÍRODNÍHO STAVEBNÍHO KAMENE, ČSN 721810 PRVKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE PRO STAVEBNÍ ÚČELY, ČSN 721800 PŘÍRODNÍ STAVEBNÍ KÁMEN PRO KAMENICKÉ VÝROBKY, TECHNICKÉ POŽADAVKY. Tyto normy přesně specifikují, jak má kamenické dílo vypadat, jaké má mít vlastnosti a co je možné z kamene realizovat a co je naopak nepřípustné. Není-li stanoveno písemnou dohodou se zákazníkem jinak, slouží tyto normy jako měřítko kvality kamenického díla. 

Stručný výtah z těchto norem:

 • nejmenší šířka styčných a ložných spár v interiéru je u hladkých desek 2 mm, u hrubých desek 5 mm, v exterieru u hladkých desek 3 mm, u hrubých desek 5 mm, u masivních prvků 7 až 10 mm
 • u venkovních dlažeb je nutné dodržet maximální vzdálenost dilatačních spár 3 m
 • nejmenší jmenovitá tloušťka kamenných desek použitých na venkovní obklady upevňované na kotvy je 30 mm, v případě plošně lepených obkladů může být jmenovitá tloušťka 20 mm
 • obkladové desky nesmí být zatěžovány jinými konstrukcemi nebo zařízeními, tyto musí být osazeny tak, aby tíha spočívala na závěsech vetknutých samostatně do nosné konstrukce stavby
 • venkovní dlažby musí být provedeny vždy ve spádu, alespoň 1 %, na podkladní konstrukci provedenou ve spádu
 • kamenné dlažby nelze považovat za vodotěsné konstrukce
 • venkovní schody, parapety a římsy musí být provedeny ve spádu alespoň 1 %
 • kamenické práce,realizované mokrým procesem se nesmějí provádět na ojíněné, nebo promrzlé podkladní stavební konstrukce, nebo klesne-li průměrná denní teplota pod 5 °C. Průměrná denní teplota je teplota vzduchu vnějšího prostředí, stanovená podle vzorce   tm = ( t7 + t13 + 2 x t21 )/4  . Kde t7, t13, t21 jsou teploty naměřené v 7, 13, 21 hodin.
  • tolerance tloušťky desek – od 12 do 30 mm je plus mínus 10 %
  • od 30 do 80 mm je plus mínus 3 mm
  • přes 80 mm je plus mínus  5 mm
 • tolerance délky a šířky prvků
  • u tlouštěk do 50 mm je do 600 mm plus mínus 1 mm, přes 600 mm je plus mínus 1,5 mm
  • u tlouštěk přes 50 mm je do 600 mm plus mínus 2 mm, přes 600 mm je plus mínus 3 mm
 • tolerance kolmosti lícních hran je do rozměru 600 mm plus mínus 1 mm, přes 600 mm je plus mínus 2 mm
 • tolerance rovinnosti líce prvku ( s výjimkou štípaných povrchů ) je 0,2 % délky desky, celkově nesmí přesáhnout 3 mm
 • tolerance rovinnosti obkladů stěn 3 mm na 3 m
 • tolerance rovinnosti dlažeb 3 mm na 3 m
 • líce jednotlivých prvků nesmí vůči sobě přečnívat o více než 1 mm
 • tolerance přímosti předních hran stupňů ( tzv. hřebínek ) 3 mm v jednom rameni
 • lícní hrany a rohy každé desky musí být rovné a ostré a nesmějí být zuráženy ani jinak poškozeny, výjimku tvoří pórovité kameny, jako například travertiny, kde se v krajích a rozích vyskytují přirozené kaverny

V souvislosti se zaváděním nových poznatků, materiálů a technologií na stavební trh může dojít při realizaci díla k odchýlení od platných norem. Této skutečnosti si je vždy firma FOIT vědoma a činí tak na základě svého ověřeného KNOW-HOW a vždy s cílem vytvořit funkční, bezpečné a hodnotné dílo. 

 

 

Protože návštěvníci webových stránek nečtou pozorně doprovodné texty, tak jim unikají důležité poznatky a popisy vlastností kamenického díla a nejsou tak dopředu seznámeni s možnými úskalími práce s kamenem. Vlastnosti díla, typické pro konkrétní druhy kamene a způsoby jeho zpracování pak považují za vady. Aby se předešlo pozdějším sporům, je třeba se důkladně seznámit  se všemi okolnostmi tvorby kamenického díla, hlavně s jevy a vlastnostmi obvyklými pro kámen. Doporučujeme nastudovat veřejně dostupné texty, normy, vzorníky, způsoby užívání kamenického díla a jeho údržby, vlastnosti jednotlivých druhů kamene a vhodnost použití v konkrétních podmínkách. Vždy si ověřte, že zdroj, ze kterého čerpáte je spolehlivý a neuvádí klamné údaje. 

Odměnou za to, že jste řádně studovali naši webovou stránku a dosáhli tohoto bodu Vám bude poskytnuta možnost získat GRILOVACÍ KÁMEN za symbolickou cenu 300 Kč podle vlastních rozměrů a to až do velikosti 450 x 350 mm. Povrch kamene bude broušený a jeho síla bude 30 mm. Za tímto účelem pošlete sms s textem " ODMENA Z WEBU " na telefonní číslo +420 605267144. Během dvou dnů se Vám ozveme a dohodneme datum vyzvednutí a jméno zájemce.