Drobečková navigace

Úvod > O nás > Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamace je jednostraný právní úkon zákazníka, kterým dává na vědomí dodavateli, že jeho plnění, kvalita materiálu, nebo funkčnost díla nebo jeho části je v rozporu s předmětem objednávky a vyskytují se vady a uplatňuje nárok na opravu, nápravu stavu či výměnu vadné části díla nebo celého výrobku.

Zákazník je povinen se seznámit s reklamačním řádem ještě před objednáním zakázky. Doručením objednávky, popřípadě podpisem smlouvy souhlasí s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád je nedílnou součástí objednávky, či smlouvy o dílo a je sestaven v souladu se stanovami Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Vztahuje se na reklamace vad materiálu, vad funkčnosti výrobku, či díla, nebo na vady již provedených oprav, běží-li ještě záruční doba.
Záruční doba začíná dnem, kdy je zboží vyzvednuto a zaplaceno v areálu firmy, nebo kdy je dílo dokončeno a předáno k užívání, jde-li o realizaci mimo areál firmy.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené opotřebením při užívání, nepřiměřeným zacházením a zatížením, použitím nevhodných prostředků pro úklid a údržbu, nebo špatně provedenou montáží, je-li prováděna svépomocí.

Nelze reklamovat škody a vady vzniklé na kamenickém díle způsobené vlivem okolních stavebních konstrukcí, změnou jejich poloh, tvaru, objemu a vlastností, nejsou-li tyto součástí  dodávky kamenického díla. Nelze reklamovat změny kamenického díla vzniklé přirozeným stárnutím, přírodními vlivy, nebo místními podmínkami, pokud jsou tyto obecně v daném případě předpokládatelné ( zvětrávání kamene, abraze, eroze, oxidace železitých minerálů, působení posypových materiálů, smog, vandalismus, působení okolní dopravy ).  

Nelze reklamovat odlišnosti v barvě, struktuře, nebo složení materiálu, je-li to obvyklé pro daný materiál ( vměstky, pecky, fleky, žíly, kaverny, geologické poruchy, barevné přechody, změny směru kresby a proměnné minerálové složení v objemu materiálu ).

Nelze reklamovat drobné odchylky materiálu na realizovaném díle od předložených vzorků, neboť v případě přírodního materiálu není možné zaručit naprostou shodu, obzvláště v případě velmi kresebně pestrých materiálů, kdy vzorek obvyklé velikosti není schopen vystihnout podstatu materiálu ve velké ploše.

Nelze reklamovat dílo, ani jeho část, nebylo-li řádně převzato a zaplaceno.

V případě, že nastane potřeba uplatnit reklamaci na provedené dílo, proveďte toto osobním nahlášením na adrese uvedené v kontaktech jako kancelář, to je Na Zlíchově 261/2, Praha 5, 152 00, nebo nám zašlete zprávu na E-mail info@foit.cz  .

Uveďte:

  • jméno a příjmení, popřípadě název organizace, jenž zakázku objednávala
  • kontakt na osobu vyřizující reklamaci ( E-mail, telefon )
  • adresu, na které je dílo, které je předmětem reklamace
  • datum realizace, popřípadě období, kdy realizace probíhala
  • co je předmětem reklamace - stručně popište závady nebo změny vlastností díla 
  • je-li to možné, připojte několik fotografií ozřejmujících předmět reklamace
  • navrhněte termín a čas společné obhlídky díla, není-li toto veřejně přístupné

Poté bude reklamace zařazena do systému a po prozkoumání všech okolností realizace díla bude do třiceti dnů vyřízena.